Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δρ. Παναγιωτακόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος της Close the Loop, πιστοποιήθηκε ως Αξιολογητής του BREEAM International New Construction (NC).
Breeam_green

 

Το BREEAM είναι το κορυφαίο διεθνώς σύστημα σχεδιασμού και αξιολόγησης βιώσιμων κτηρίων, έχοντας πιστοποιήσει πάνω από 250,000 κτήρια από την ίδρυσή του το 1990.
Το BREEAM θέτει τα πρότυπα για τις βέλτιστες πρακτικές της βιωσιμότητα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των κτηρίων και έχει καταστεί μια από τις πλέον ολοκληρωμένες και ευρέως αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός κτηρίου.

Μια αξιολόγηση BREEAM χρησιμοποιεί αναγνωρισμένους δείκτες επίδοσης, οι οποίοι συγκρίνονται σε σχέση με καθιερωμένα επίπεδα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι προδιαγραφές του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας ενός κτηρίου. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται αντιπροσωπεύουν ένα πλατύ εύρος κατηγοριών και κριτηρίων και καλύπτουν ζητήματα όπως η κατανάλωση ενέργειας και νερού, το εσωτερικό περιβάλλον, η ρύπανση, οι συγκοινωνίες, τα υλικά, τα απόβλητα, η οικολογία και η διαχείριση.

Η Close the Loop  προσφέρει στους πελάτες της από τον κατασκευαστικό τομέα τις εξής υπηρεσίες:

  • Πιστοποίηση κατασκευαστικών υλικών,  με την έκδοση μιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) για την κάλυψη των απαιτήσεων του BREEAM, καθώς και άλλων πιστοποιήσεων κτηρίων όπως το LEED. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
  • Αξιολόγηση και υποστήριξη της πιστοποίησης νέων κτηρίων σύμφωνα με το BREEAM International New Construction (NC) scheme.

Η Close the Loop είναι ένας συμβουλευτικός, ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες σε όλο τον κόσμο καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα της βιωσιμότητας.


BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.