Η  Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς Ελαιόλαδα ΕΠΕ  είτε χύμα ή τυποποιημένο σε πελάτες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Η Σελλάς Ελαιόλαδα αποφάσισε να προχωρήσει στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων της, με στόχο να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να πρωτοστατήσει διεθνώς στον τομέα της βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των πρότυπων PΑS 2050:2011 και ISO 14040. Οι  υπολογισμοί του ανθρακικού αποτυπώματος στηρίχτηκαν σε πρωτογενή στοιχεία που συνέλεξε η ClosetheLoop. Χρησιμοποιήθηκε το παγκοσμίως αναγνωρισμένο λογισμικό GaBi-6 (έκδοση 2013)  της  PE International.

[button link=”https://closetheloop.gr/wp-content/uploads/2014/03/Case-Study-SELLAS-GR.pdf” button style=”download”]Κατεβάστε τη Συνοπτική Έκθεση της Μελέτης[/button]