Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα Ecolabels & Εξαγωγές

EDSS Slide

Τρίτη, 20 Μαΐου, Αθήνα –

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα «Ecolabels & Εξαγωγές – Aποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο».

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Ecolabel Decision Support System, EDSS», ενώ έγιναν παρουσιάσεις από εταιρείες του αγροτικού, τουριστικού και κατασκευαστικού κλάδου που συμμετέχουν στο έργο ως μελέτες περίπτωσης. Επίσης, τέσσερις φορείς διαχείρισης σημαντικών οικολογικών σημάτων, το EU Ecolabel, IBU, Green Key και Bio Hellas, παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη από την υιοθέτηση των οικοσημάτων τους.

Χαιρετισμό απηύθυναν οι κ. Μ. Λουκογιαννάκης,  Γεν. Δ/ντής, ΣΕΒ Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Α. Κωστόπουλος, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Την ημερίδα παρακολούθησαν επαγγελματίες και από τους 3 κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Βασικό συμπέρασμα της Ημερίδας αποτέλεσε η ανερχόμενη σημασία των Οικολογικών σημάνσεων, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε νομοθετικό επίπεδο. Ήδη, η χρήση οικολογικών σημάνσεων αποτελεί βασικό πιστοποιητικό διασφάλισης των βιώσιμων διαδικασιών παραγωγής προϊόντων και λειτουργιών οργανισμών, σε επίπεδο Β2B . Επιπλέον, μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται η εισαγωγή κανονισμών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη χρήση οικολογικών σημάνσεων και περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας κοινής και διαφανούς πρακτικής ανάδειξής της βιωσιμότητας στις συναλλαγές και την προώθηση των προϊόντων, τόσο σε επίπεδο Β2Β, όσο και Β2C.

Κατά τη διεξαγωγή της Ημερίδας, διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο αναγνώρισης  της βέλτιστης Οικολογικής Σήμανσης, με σκοπό την ένταξη περισσότερων οργανισμών στο ερευνητικό έργο EDSS. H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η συμμετοχή στην έρευνα αποτελούν εθελοντική ενέργεια, δίχως οικονομικό κόστος για τις εταιρίες. Για συμμετοχή στην έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου ή να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο online.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Παρουσίασεις Ομιλητών

Πατήστε στο όνομα κάθε ομιλητή για να κατεβάσετε την παρουσίασή του.

Χαιρετισμοί

Αποτελέσματα Ερευνητικού Έργου EDSS

 Φορείς Διαχείρισης Οικολογικών Σημάτων

 

Φωτογραφίες