Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα

Πρόσκληση

 

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο «Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα» το οποίο παρακολούθησαν επαγγελματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στο συνέδριο, μικρές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις παρουσίασαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την  οικολογική σήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ενώ έγινε διάλογος σχετικά με τις ευκαιρίες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες διάδοσης αυτής της πρακτικής.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το ερευνητικό έργο EDSS  – Σύστημα Υποστήριξης Απόφασης Οικολογικής Σήμανσης, ενώ έγινε και μία σύντομη επίδειξη του σχετικού λογισμικού εργαλείου που αναπτύχθηκε.

Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυνε ο κ. Μ. Λουκογιαννάκης,  Γεν. Δ/ντής, ΣΕΒ Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Βασικό συμπέρασμα του Συνεδρίου ήταν ότι οι Οικολογικές Σημάνσεις μπορούν να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου οικοσήματος και η ακριβής εκτίμηση των επιχειρηματικών πόρων που απαιτούνται για την υιοθέτησή του. Διαπιστώθηκε πως συστήματα όπως το EDSS θα μπορούσαν να βοηθούσαν ουσιαστικά μια επιχείρηση να επιλέξει το κατάλληλο οικοσήμα και να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις του. Ενδιαφέρουσα διαπίστωση ήταν, επίσης, ότι ένα οικοσήμα μπορεί να αποτελέσει όχημα βελτίωσης της εσωτερικής οργάνωσης μιας επιχείρησης, μέσω των απαιτήσεων του. Σε κάθε περίπτωση η εταιρική κουλτούρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση ενός οικοσήματος, η οποία πολλές φορές χρειάζεται να μεταδοθεί στους πελάτες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης, με τη χρήση διαφόρων εργαλείων ενημέρωσης/εκπαίδευσής τους.

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάσεις Ομιλητών

Πατήστε στο όνομα κάθε ομιλητή για να κατεβάσετε την παρουσίασή του.

Χαιρετισμοί

Ερευνητικό Έργο EDSS

Τουρισμός

 Κατασκευές  – Κατασκευαστικά Υλικά

Αγροτικά Προϊόντα – Συσκευασία

Φωτογραφίες