Τι είναι το EDSS;

Το EDSS (Ecolabel Decision Support System- Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων Οικοσημάτων) είναι ένα εργαλείο, το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει επιχειρήσεις/οργανισμούς στην επιλογή του καταλληλότερου οικοσήματος, ανάμεσα στα εκατοντάδες  διαθέσιμα διεθνώς, είτε για συγκεκριμένα προϊόντα, είτε για την επιχείρηση στο σύνολό της.

 

Τι προσφέρει το EDSS;

Το EDSS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν ποιο οικοσήμα είναι κατάλληλο για την εταιρεία/οργανισμό τους προσφέροντας τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Ποια οικοσήματα είναι Σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική ανάπτυξης/μάρκετινγκ.
  • Ποια από τα Σχετικά Οικοσήμα είναι πιο Χρήσιμα ή αποτελεσματικά στη στρατηγική ανάπτυξης/μάρκετινγκ.
  • Ο υφιστάμενος βαθμός Συμμόρφωσης της εταιρείας, με τις απαιτήσεις κάθε Σχετικού Οικοσήματος.
  • Μια λίστα με Βελτιωτικές Ενέργειες τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρεία προκειμένου να βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με ένα οικοσήμα της επιλογής της.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται σε γράφημα στην καρτέλα Αποτελεσμάτων, προκειμένου να εντοπίζονται ευκολότερα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε επιλογής.

Results