Τι είναι τα Οικοσήματα;

Τα οικολογικά σήματα ή οικοσήματα (ecolabels) είναι εργαλεία για την ενημέρωση είτε των εταιρικών πελατών (B2B), είτε του τελικού καταναλωτή (B2C), για τις περιβαλλοντικές –και όχι μόνον- επιδόσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πιστοποίηση ή απόκτηση ενός οικοσήματος αποτελεί διεθνώς μια βέλτιστη πρακτική καινοτομίας, διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας.

Σε καιρό οικονομικής κρίσης, τα οικοσήματα αποτελούν, για μια ελληνική επιχείρηση κάθε είδους και μεγέθους, άριστη ευκαιρία για ανάπτυξη ενός βιώσιμου («πράσινου») προφίλ, για διεύρυνση των εξαγωγών της σε χώρες με ευαισθητοποιημένους καταναλωτές, αλλά και για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η πρόκληση

Διεθνώς υπάρχουν περισσότερα από 400 πιστοποιούμενα οικοσήματα, καθένα από τα οποία ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με τις λειτουργικές, τις εξαγωγικές και τις επιχειρηματικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

Η επιλογή του καταλληλότερου οικοσήματος για ένα προϊόν ή μια επιχείρηση είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιπλέον, κάθε οικοσήμα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά με την αξιολόγηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιχείρησης ή/και των προϊόντων/υπηρεσιών της.