Σύστημα Β – Εφικτό Οικοσήμα

 

Σύστημα Β

Σκοπός του Συστήματος Β είναι να αναγνωρίσει το Εφικτό Οικοσήμα. Θα αξιολογεί μέσω ενός δεύτερου ερωτηματολογίου την υπάρχουσα οργανωτική/λειτουργική επάρκεια της επιχείρησης. Το Σύστημα Β θα αντιπαραβάλλει τις απαιτήσεις κάθε οικοσήματος από τη βάση δεδομένων με την οργανωτική/λειτουργική επάρκεια της επιχείρησης και θαυποδεικνύει αυτό που ταιριάζει καλύτερα ή αλλιώς είναι πιο εφικτό.