Παρουσίαση Εργασίας στο Συνέδριο ELCAS -3

O Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος παρουσίασε την εργασία με τίτλο «Ecolabel Decision Support System»  στο συνέδριο 3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS-3) το οποίο έλαβε χώρα στις 7-9 Ιούλιου 2013 στη Νίσυρο.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία εδώ: EDSS Paper – ELCAS3 Conference