Ολοκληρώθηκε το Σύστημα Β

Η ερευνητική ομάδα του EDSS ολοκλήρωση την ανάπτυξη του Συστήματος Β του EDSS. Η μεθοδολογία του Συστήματος Β αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε με τη συμμετοχή 8 εταιρειών που συμμετέχουν στο έργο ως μελέτες περίπτωσης. Οι εταιρείες παρείχαν πληροφορίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη οργανωτική και διαχειριστική τους επάρκεια. Η ομάδα του έργου χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες για να συγκρίνει την οργανωτική επάρκεια  της κάθε εταιρείας με το οικοσήματα τα οποία αναγνωρίστηκαν από το Σύστημα Α ως σχετικά με το κάθε προϊόν.

System B Matrix

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται από το Σύστημα Β με τη μορφή ενός γραφήματος  με 2 διαστάσεις το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει το καταλληλότερο για την εταιρεία και το προϊόν.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες έλαβαν σχετική έκθεση αποτελεσμάτων.

Η ερευνητική ομάδα του EDSS εργάζεται τώρα στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας του Συστήματος Γ,  το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.