Ολοκληρώθηκε το Σύστημα Α

Η ερευνητική ομάδα του EDSS ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του Συστήματος Α του EDSS. Η μεθοδολογία του Συστήματος Α αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε με τη συμμετοχή 8 επιχειρήσεων ως μελέτες περίπτωσης. Οι επιχειρήσεις παρείχαν δεδομένα τα οποία εκφράζουν τη στρατηγική μάρκετινγκ και ανάπτυξης για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τα δεδομένα αυτά για να αναπτύξει και ελέγξει τη μεθοδολογία του Συστήματος Α.

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έλαβαν μια αναφορά, η οποία παρουσίασε το Βέλτιστο Οικοσήμα όπως αναγνωρίστηκε από το Σύστημα Α.

Η ερευνητική ομάδα του EDSS δουλεύει πλέον στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας του Συστήματος Β, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ανακοινωθούν τα πρώτα σχετικά αποτελέσματα στις αρχές του 2014.