Ξεκίνησε το Α’ Μέρος του EDSS

Ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες το Α’ Μέρος του EDSS.
Οι εταιρίες που συμμετέχουν στην έρευνα άρχισαν να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο του Α’ Μέρους, με το οποίο γίνεται ανάλυση της στρατηγικής για την Οικολογική σήμανση.
Σύντομα η ομάδα της Close the Loop θα αναλύσει τα στοιχεία και θα καταλήξει στο καταλληλότερο οικολογικό σήμα για κάθε μία εταιρεία.

Όσοι οργανισμοί θέλουν να πάρουν και αυτοί μέρος στην έρευνα του EDSS ξεκινήστε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο του Α’ Μέρους.