Έρευνα

Το EDSS είναι το αποτέλεσμα ενός 3-ετούς (2012-2015) ερευνητικού έργου, προϋπολογισμού €140,000, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το Ερευνητικό Πλαίσιο

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα  αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Αναμφισβήτητα, το μοντέλο ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί οδήγησε σε συρρίκνωση του οικονομικού,  κοινωνικού και  περιβαλλοντικού κεφαλαίου της χώρας – των πυλώνων, δηλαδή, της αειφορικής ανάπτυξης.  Για  διασφάλιση των κεφαλαίων αυτών απαιτείται ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο  βιώσιμης (αειφορικής) ανάπτυξης.

Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη εφόσον προσαρμοστούν στα εκκολαπτόμενα νέα, κοινωνικά ευαίσθητα, πρότυπα λειτουργίας και διοίκησης. Τα   πρότυπα αυτά συχνά συσχετιζόμενα με την «πράσινη ανάπτυξη», προϋποθέτουν  επένδυση σε οργανωτικές καινοτομίες και νέες τεχνολογίες. Απαιτούν ένα νέο νοητικό πρότυπο  (mental model) για το ρόλο της επιχείρησης. Απαιτούν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). 

Αρκετές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει πολιτικές ΕΚΕ.  Όμως,  διεθνείς  έρευνες, δείχνουν ότι δίνουν έμφαση μάλλον σε «πράσινη διαφήμιση και πράσινο μάρκετινγκ» παρά σε ουσιαστικά αποτελέσματα,  με τεκμηριωμένες, μετρήσιμες και ελέγξιμες βελτιώσεις. Το μοντέλο διοίκησης δεν προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις ενώ αγνοούνται  οι αρχές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση των   προβληματισμών αυτών, οι καταναλωτές αναζητούν με αυξανόμενους ρυθμούς  σήματα που τεκμηριώνουν  κοινωνική ευθύνη  και αειφορική επίδοση του παραγωγού. Η «Αγορά» ανταποκρίνεται με ανάπτυξη  Οικολογικών ή «Πράσινων» Σημάτων (οικοσημάτων, Ecolabels):  Είναι εργαλεία πιστοποίησης   προϊόντων και ενημέρωσης του καταναλωτή, ή του υπεύθυνου προμηθειών, για τις περιβαλλοντικές (αλλά όχι μόνον) επιδόσεις  προϊόντων ή  υπηρεσιών. Έχει μάλιστα διαμορφωθεί ένας  παγκόσμιος κατάλογος οικολογικών σημάτων (www.ecolabelindex.com). Κάθε σήμα συνεπάγεται, συνήθως, ουσιαστικές  αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης/λειτουργίας της επιχείρησης. Η Οικολογική Σήμανση  υποτίθεται ότι βοηθάει τους καταναλωτές προς ορθολογικότερες –πιο «βιώσιμες»– επιλογές.  Όμως, παρά  το  πλήθος τέτοιων σημάτων, παραμένει  σύγχυση ως προς το τι εκφράζει το κάθε σήμα: ουσιαστική συμβολή στην αειφορική ανάπτυξη ή  «πράσινη εξαπάτηση» (greenwashing);   Παραμένει επίσης η σύγχυση και στην επιχείρηση:  Ποιο   σήμα  είναι κατάλληλο για  κάθε  προϊόν της;


 

Η Ερευνητική Ομάδα


DSC04585Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος

Μεταδιδάκτορας Ερευνητής

Μηχανικός Περιβάλλοντος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Heriot-Watt
Διδάσκων Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

 

Ο Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Close the Loop. Έχει εκτενείς επιστημονικές γνώσεις σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Οργανωσιακής Ανάπτυξης από τις προπτυχιακές του σπουδές ως Μηχανικός Περιβάλλοντος, αλλά και από την περαιτέρω έρευνα στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής. Έχει επίσης μεγάλη διδακτική εμπειρία στα θέματα αυτά τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο (ΔΠΘ και ΕΜΠ), όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο μέσω της διενέργειας εξειδικευμένων σεμιναρίων σε δεκάδες οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η ερευνητική και διδακτική εμπειρία του έχουν συνεισφέρει στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Είναι Εθνικός Εμπειρογνώμονας Οικο-καινοτομίας στον ΟΟΣΑ, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Σπουδών Περιβάλλοντος, στέλεχος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότηταςκαι τακτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων. Ο Δρ. Π. Παναγιωτακόπουλος έχει διατελέσει αξιολογητής του IPMAInternationalProjectExcellenceAward, ενώ το GlobalReportingInitiative (GRI) του έχει αναθέσει το ρόλο του Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control Consultant) για τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματά του στην Ελλάδα.


DSC04581

Ειρήνη Δασκαλάκη


MBA (George Washington University)
BBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 

Η Ειρήνη Δασκαλάκη είναι Υπεύθυνη του τμήματος Ανάπτυξης της Close the Loop. Είναι κάτοχος MBA, με έμφαση στη διεθνή Επιχειρηματικότητα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και BΒΑ (Bachelor in Business Administration),  με έμφαση στη διεθνή Επιχειρηματικότητα και Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του George Washington University, Ουάσινγκτον, Η.Π.Α. Η Ειρήνη εξειδικεύεται στον τομέα της Αειφορικής  Ανάπτυξης, έχοντας δουλέψει στο τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου ασχολήθηκε με την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνές συνεργάτες και ιδρύματα. Η εμπειρία της στο τμήμα Διεθνών Ιδρυμάτων, ήταν ιδιαίτερα σημαντική ως προς την προώθηση συνεργασιών και γνώσεων στα μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά για τα οφέλη που μπορούν αυτά τα ιδρύματα να προσφέρουν στη διεθνή ανάπτυξη. Η Ειρήνη έχει επίσης εργασθεί στο τμήμα Political and Operations της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Τίρανα, Αλβανία, όπου διαχειρίστηκε έργο στον τομέα του εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου σε στενή επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών της Αλβανίας. Επίσης συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης προκηρύξεων προτάσεων για την ενσωμάτωση κοινωνικών οργανώσεων πολιτών στη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η Ειρήνη έχει διαχειριστεί έργα σε χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Βέλγιο, Λουξεμβούργο), Μέσης Ανατολής (Η.Α.Ε, Σαουδική Αραβία) και των Η.Π.Α. Βασικές περιοχές επικέντρωσης των έργων περιλαμβάνουν υλοποίηση ενδο-εταιρικών σεμιναρίων στον τομέα της ΕΚΕ και Κλιματικής Αλλαγής, δημιουργία και υλοποίηση αξιολογήσεων και χάραξη στρατηγικής ΕΚΕ, βάσει κλαδικών και εταιρικών δεδομένων, καθώς και δημιουργία Απολογισμών Βιωσιμότητας. Έχει υλοποιήσει αξιολογήσεις βάσει του EFQM Framework for CSR, ήταν επίσημη αξιολογήτρια του Εθνικού Δείκτη ΕΚΕ (CR Index) στην Ελλάδα και έχει πραγματοποιήσει πιστοποιημένα σεμινάρια του Global Reporting Initiative (GRI) στην Ελλάδα.


Ioannis Dokas

Δρ. Ιωάννης Δόκας

Επίκουρος Καθηγητής

Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

 

Ο Γιάννης αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από την ίδια σχολή. Κατόπιν, δούλεψε ως ερευνητής για 8 χρόνια σε διακεκριμένα ερευνητικά ινστιτούτα στη Γερμανία και την Ιρλανδία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον σχεδιασμό και τη δημιουργία έμπειρων συστημάτων, την εκμαίευση και απεικόνιση της γνώσης, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα πολύπλοκων συστημάτων μηχανικού, την αποτροπή ατυχημάτων και την έγκαιρη προειδοποίηση κινδύνων. Ο Γιάννης έχει βραβευτεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, από τον Δήμο Ξάνθης και από το Εμπειρίκειον Ιδρυμα. Έχει κερδίσει δύο Ευρωπαϊκές υποτροφίες Marie Currie και ήταν ένας από τους νικητές του διαγωνισμού έρευνας STRIVE της Ιρλανδικής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και έχει ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, έχει αναλάβει τον ρόλο του ερευνητικού υπεύθυνου σε επιστημονικά προγράμματα που ο προϋπολογισμός, στο σύνολό τους, ξεπερνά τις 800 χιλιάδες Ευρώ.


 

Κατερίνα Δόκα
PE, Ph.D.

Ερευνήτρια στο Senior Researcher at CSLAB

Ε.Μ.Π.

Η Κατερίνα είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΜΠ, διεξάγοντας έρευνα στα πεδία των Κατανεμημένων Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας, με εστίαση στα Big Data και την Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing). Από το 2006 έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Ειδικότητες: Data Management, Big Data, Cloud Computing, P2P